Información do Proxecto Abalar

Considéranse centros e aulas Abalar, aqueles centros que conten cunha cunha conexión de datos cunha velocidade nominal mínima de baixada de 100 Mbps , e aulas Abalar aquelas aulas dixitalizadas que conten cos elementos do kit de aula dixital: EDI, proxector e equipo no posto do profesor, e conexión a rede de datos do centro, dado que o efectivo aproveitamento do programa, require da dispoñibilidade dunha conectividade a rede axeitada e de aulas dixitalizadas cos recursos necesarios para o desenvolvemento dunha educación dixital,
 
 
Actualmente, todos os centros públicos de Galicia que imparten Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria, contan cunha conexión de datos que cumpra o dito requisito, e todas as aulas nas que se imparten ensinanzas de 5º ou 6º de Educación Primaria, 1º, 2º, 3º ou 4º da ESO, 1º ou 2º de Bacharelato contan cos elementos antes indicados.