Maqueta Abalar Libre

 • NOVA DE ACTUALIDADE 28/01/2020

  As novas maquetas Abalar incorporan soporte para as tarxetas criptográficas de empregado público

  A partir da versión 7.3 da maqueta abalar xestionada (Abalar/Edixgal) e a partir da versión e 18.3 da maqueta abalar libre, respectivamente, incorpórase soporte para o uso das tarxetas criptográficas de empregado público, actualmente dispoñibles para os membros d

 • NOVA DE ACTUALIDADE 04/12/2019

  Nova funcionalidade "Conxelar usuario" da maqueta Abalar Libre

  Xa se atopa dispoñible a nova funcionalidade "Conxelar usuario" da maqueta Abalar Libre (a partir da versión 18.x), que permite evitar modificacións no sistema por parte dos usuarios.

 • NOVA DE ACTUALIDADE 20/09/2019

  Nova funcionalidade "Apagado automático" da maqueta Abalar

  A nova versión do sistema operativo Abalar, dispoñible tanto na versión Abalar/EDIXGAL como na versión da maqueta AbalarLibre , inclúe unha nova funcionalidade que permite programar o apagado automático do equipo a unha determinada hora e/ou programar distintas horas de apagado.

 • NOVA DE ACTUALIDADE 22/03/2019

  Nova actualización do software OpenBoard

  Xa está operativa unha nova actualización do software "OpenBoard" (versión 1.5) para todos os equipos que teñen instalada a maqueta Abalar (Edixgal/Abalar).

 • NOVA DE ACTUALIDADE 15/03/2019

  Nova versión do actualizador Abalar (versión 1.6)

  Xa está dispoñible a nova versión do actualizador Abalar 1.6 que incorpora como principal novidade a posibilidade de desactivar, por parte do usuario, a funcionalidade de actualización automática na versión 18 da maqueta Abalar Libre (versión actual). Esta nova funcionalidade non está dispoñible para as versións anteriores da maqueta.

 • NOVA DE ACTUALIDADE 01/03/2019

  Actualización dos navegadores web Mozilla Firefox e Chromium nas maquetas Abalar

  Actualmente, na maqueta Abalar, non se estaban actualizando a versións recentes os navegadores web Mozilla Firefox e Chromium, coa finalidade de poder garantir que algúns dos recursos educativos que empregaban tecnoloxías Flash ou Java continuasen funcionando axeitadamente.