Maqueta Abalar Libre

NOVA DE ACTUALIDADE 20/09/2019

Maqueta Abalar Libre: Nova funcionalidade "Apagado automático" da maqueta Abalar

A nova versión do sistema operativo Abalar, dispoñible tanto na versión Abalar/EDIXGAL como na versión da maqueta AbalarLibre , inclúe unha nova funcionalidade que permite programar o apagado automático do equipo a unha determinada hora e/ou programar distintas horas de apagado.

O procedemento para realizar esta programación de apagado é moi sinxelo.

Seleccionando o menú "Sistema - Apagado Automático" aparecerá o seguinte cadro de diálogo que permitirá seleccionar a opción que se desexe:

 

Seleccionando a opción "Programar Apagado" para introducir a hora na que se desexe que o equipo se apague automáticamente.