INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia – Axencia para a Modernización

Tecnolóxica de Galicia

Finalidades do tratamento

Proveer o servizo ofrecido pola plataforma Abalar

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e

suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos

ou retirar o consentimento segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección

de datos e información adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

 

 

Propiedade intelectual

A Xunta de Galicia é titular do dominio de internet de segundo nivel xunta.es

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración autonómica de Galicia.

Con estas servizos preténdese fomentar o acceso dos cidadáns á información relativa ás iniciativas e servizos da Xunta de Galicia, facilitando así as súas relacións coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Cláusula de exención de responsabilidade

O contido facilitado a través desta aplicación emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente no DOG e noutros boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do DOG ou doutros boletínes oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e perdas que puider ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na aplicación, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais a que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos dos enlaces a páxinas externas a que se fai referencia na aplicación.

A Xunta de Galicia reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

 

Servizo

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destos servizos.

 

Termos de uso

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas neste servizo.

Está prohibido utilizar esta aplicación con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

O usuario non poderá acceder ao servizo de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

 

Privacidade e protección de datos

A política de privacidade da Xunta de Galicia baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos de AbalarMóbil.

 

Permisos de Android relacionados coa privacidade solicitados por esta aplicación

 • Contactos:

Permite o acceso a lista de contas de ususarios utilizado por Android.

O permiso solicitado está relacionado co servizo de notificacións, en algúns teléfonos as notificacións móstranse na parte superior do teléfono (área de notificacións). Este permiso utilizase para proporcionar soporte as versións de Android 4.04 e inferiores.

 • Teléfono:

Permite a lectura do estado do teléfono incluindo o número de teléfono do dispositivo e a información do teléfono (ID dispositivo e versión do Android).

O permiso solicitado utlizase para asegurar que so o usuario rexistrado accede a información, evitando o acceso por parte de terceros, e xerando unha canle de comunicación cifrada extremo a extremo.

 • Almacenamento:

Permite a lectura e/ou escritura en tempo de execución no almacenamiento externo (tarxeta SD).

O permiso solicitado utilízase para gardar datos da sesión de ususario.

 

Outros permisos utilizados por esta aplicación:

 • Internet:

Permite ó acceso a internet

Este permiso utlizase para recibir e enviar información a través da internet. Dende o momento do rexistro todos os datos e información son cifrados a través dunha canle segura co fin de protexer a privacidade da información.

 

Permisos de iOS relacionados coa privacidade solicitados por esta aplicación

 • Cámara e galería de fotos:

Precísase para poder cambiar a foto de perfil dos alumnos.

 • Datos persoais:

Precísase para a autenticación do usuario.
O permiso solicitado utilizase para asegurar que so o usuario rexistrado accede a información, evitando o acceso por parte de terceiros, e xerando unha canle de comunicación cifrada extremo a extremo.

 • Internet:

Permite ó acceso a internet
Este permiso utlizase para recibir e enviar información a través da internet. Dende o momento do rexistro todos os datos e información son cifrados a través dunha canle segura co fin de protexer a privacidade da información.

 

A Xunta de Galicia elaborou a aplicación abalarMóbil como unha aplicación gratuita. Este servizo é proporcionado pola Xunta de Galicia sin coste e coa fin de ser usado tal e como se facilita.

Esta páxina emprégase para informar ós visitantes sobre as nosas políticas sobre a recopilación, uso, e divulgación da información persoal no caso de que alguén decida usar o noso servizo.

Se vostede escolle usar o noso servizo, entón accede á recopilación e uso de información en relación con esta política. A información persoal que recopilamos úsase para proveer e mellorar o servizo. Non compartiremos esta información con nadie excepto o descrito nesta política de privacidade.

 • Recopilación de información e uso

Para unha mellor experiencia mentres se usa o noso servizo, quizais necesitemos que nos facilite certa información persoal identificable. A información que se solicita será gardada por nós e utilizada como se describe nesta política de privacidade.

A aplicación usa servizos de terceiros que quizais recopilen información utilizada para identificalo.

Ligazóns ás políticas de privacidade dos servizos de terceiros utilizados pola aplicación

Queremos informarlle de que sempre que use o noso servizo, en caso de que se orixine un erro na aplicación recopilamos datos e información (a través de productos de terceiros) no seu teléfono chamado “Log Data”. Este “Log Data” pode abarcar información como a “IP” do seu dispositivo, nome do dispositivo, versión do sistema operativo, a configuración da aplicación cando está utilizando o noso servizo, a hora e data na que utiliza o servizo e outras estatísticas.

 • Cookies

As “cookies” son arquivos con unha pequena cantidade de información que se usan habitualmente como identificadores anónimos únicos. Son enviadas ó seu navegador dende as páxinas web que visita e almacenadas na memoria interna do seu dispositivo.

Este servizo non usa “cookies” explicitamente. De tódolos xeitos, a aplicación podería usar código de terceiros e librerías que usan “cookies” para recopilar información e mellorar os seus servizos. Vostede ten a opción de aceptar ou rexeitar estas “cookies”. Se escolle rexeitalas pode que non lle sexa posible utilizar algunhas partes do servizo.

 • Proveedores de servizos

Poderiamos emplear a terceiros ou individuais polas seguintes razóns:

 • Para facilitar o noso servizo;

 • Para proveer o servizo no noso nome;

 • Para executar servizos relacionados co noso servizo; ou

 • Para asistirnos ó analizar como é utilizado o noso servizo.

Queremos informar ós usuarios do noso servizo que os terceiros mencionados teñen acceso á súa información persoal. A razón é levar a cabo as tarefas que se lle asignaron no noso nome. De tódolos xeitos, están obligados á non divulgación ou uso da información para ningún outro fin.

 • Seguridade

Valoramos que nos confíen a súa información persoal, así que nos esforzamos en usar medios comercialmente aceptables para protexela. Recordemos que ningún método de transmisión de información por internet, ou medio de almacenamento electrónico é 100% seguro e fiable, e que non podemos garantir a absoluta seguridade.

 • Ligazóns a outros sitios

Este servizo podería conter ligazóns a outros sitios web. Se vostede fai click nunha ligazón de terceiros, será redirixido a esa dirección. É importante recordar que estos sitios externos non son operados por nós. Polo tanto, recomendamos encarecidamente que revisen as políticas de privacidade dos mesmos. Non temos control ni asumimos responsabilidade polo seu contido, políticas de privacidade, ou prácticas de ningún sitio ou servizo de terceiros.

 • Privacidade dos nenos

Estos servizos non van dirixidos a ninguén con idade menor de 13 anos. Non recopilamos a sabendas ningunha información identificable de nenos de menos de 13 anos. No caso de que descubramos que un neno menor de 13 anos nos facilitou a súa información persoal, inmediatamente borrariamos esta información dos nosos servidores. Se vostede é o pai ou titor legal e está ó tanto de que o seu fillo/a nos proporcionou información persoal, por favor contacte con nós para que poidamos realizar as accións necesarias.

 • Cambios nesta política de privacidade

Esta política de privacidade poderá ser actualizada. Polo tanto, recomendamos revisar esta páxina periodicamente para estar ó tanto dos posibles cambios. Notificarase de cualquer cambio publicando a nova política de privacidade nesta páxina. Estos cambios serán efectivos de maneira inmediata despois de ser publicados.

 • Contacte con nós

Se ten algunha pregunta ou suxerencia sobre a nosa política de privacidade contacte con nós en

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/atendemoloabalarmobil

En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados en un ficheiro, responsabilidade da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria rexistrado na Agencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de que os pais ou titores poidan seguir a actividade educativa dos seus fillos no seu móvil, así como para facer chegar comentarios ou incidencias relativos á aplicación.