Esta  plataforma de videconferencia, baseada en software libre, vai permitir ao profesorado a realización de reunións virtuais.

 

Acceso ao servizo:

 

Manual:

 

Como solicitar este servizo:

  • Este servizo está dispoñible para todo o profesorado que imparte docencia en centros educativos de Galicia que dispoña dunha conta de docente do dominio @edu.xunta.gal