Repositorio de contenidos educativos

 • Guía Ciencia Ciudadana en el aula 1º Curso Educación Secundaria 27/04/2021

  Guía Ciencia Ciudadana en el aula

  Esta guía está diseñada para ayudar al profesorado y a la comunidad educativa a integrar proyectos de ciencia ciudadana en las aulas o en clubes de ciencia.

 • Visión holográfica 1º Curso Educación Secundaria 27/04/2021

  Visión holográfica

  Aprende a construir tu propia pirámide holográfica para observa en ella desde tu pc los hologramas en 3D de las figuras geométricas y las animaciones de sus despliegues

 • El sexistmo en la escuela: DeTESTando el sexismo 2º Curso Educación Secundaria 23/04/2021

  El sexistmo en la escuela: DeTESTando el sexismo

  Complemento á unidade 'El sexismo en la escuela'. Test vinculado á unidade didáctica 'Sexismo en los libros de texto'. Evalúanse conceptos clave como sexismo, rol e estereotipo.

 • El sexismo en la escuela El test de descubrimiento. ¿Quién fue? 2º Curso Educación Secundaria 23/04/2021

  El sexismo en la escuela El test de descubrimiento. ¿Quién fue?

  Complemento á Unidade 'Os estereotipos que relacionan a ciencia cos homes veñen de moi atrás no tempo. De verdade non tes prexuízos? Realiza este test para pescudar quen foi, inventor ou inventora?

 • El sexismo en la escuela 2º Curso Educación Secundaria 23/04/2021

  El sexismo en la escuela

  Unidade 1 dun conxunto de 3. Con esta unidade didáctica preténdese fomentar a reflexión no alumnado sobre as súas diferentes manifestacións. Hai cinco bloques de contidos:

 • A nutrición – As paisaxes de Galicia 4º Curso Educación Primaria 22/04/2021

  A nutrición – As paisaxes de Galicia

  Unidade Didáctica Integrada nº 4 dun conxunto de 4, que abrangue as áreas de lingua galega, castelá e inglesa, matemáticas, ciencias naturais e sociais así como temas transversais, propostas de traballo colectivo e primeiro achegamento ás ciencias da computación.

 • O reino animal – A atmosfera e o clima 4º Curso Educación Primaria 22/04/2021

  O reino animal – A atmosfera e o clima

  Unidade Didáctica Integrada nº2 dun conxunto de 4, que abrangue as áreas de lingua galega, castelá e inglesa, matemáticas, ciencias naturais e sociais así como temas transversais, propostas de traballo colectivo e primeiro achegamento ás ciencias da computación.

 • Os seres vivos no seu medio – Hidrosfera e xeosfera 4º Curso Educación Primaria 22/04/2021

  Os seres vivos no seu medio – Hidrosfera e xeosfera

  Unidade Didáctica Integrada nº 3 dun conxunto de 4, que abrangue as áreas de lingua galega, castelá e inglesa, matemáticas, ciencias naturais e sociais así como temas transversais, propostas de traballo colectivo e primeiro achegamento ás ciencias da computación.

 • As plantas – A Terra e a súa representación 4º Curso Educación Primaria 22/04/2021

  As plantas – A Terra e a súa representación

  Unidade Didáctica Integrada nº 1 dun conxunto de 4, que abrangue as áreas de lingua galega, castelá e inglesa, matemáticas, ciencias naturais e sociais así como temas transversais, propostas de traballo colectivo e primeiro achegamento ás ciencias da computación.

 • Emociónate coa ópera 3º Curso Educación Secundaria 23/03/2021

  Emociónate coa ópera

  Un achegamento diferente ás emocións básicas a través das óperas que mellor as representan. Este recurso non precisa de ningún coñecemento previo nin de ópera nin de música clásica.