Repositorio de contenidos educativos

 • As relixións onte e hoxe - I 1º Curso Educación Secundaria 29/05/2013

  As relixións onte e hoxe - I

  Compendio de actividades sobre as relixións monoteistas e politeistas tanto as desaparecidas como as actuais.

 • As relixións onte e hoxe - II 1º Curso Educación Secundaria 29/05/2013

  As relixións onte e hoxe - II

  Compendio de actividades sobre as relixións monoteistas e politeistas tanto as desaparecidas como as actuais.

 • As relixións onte e hoxe - III 1º Curso Educación Secundaria 29/05/2013

  As relixións onte e hoxe - III

  Compendio de actividades sobre as relixións monoteistas e politeistas tanto as desaparecidas como as actuais.

 • Caza do Tesouro: vanitas vanitatum 4º Curso Educación Secundaria 29/10/2012

  Caza do Tesouro: vanitas vanitatum

  Esta Caza do Tesouro está ideada para alumnos e alumnas de 4º da ESO e Bacharelato nas áreas de Relixión, Ciencias Sociais e Educación Plástica e Visual.
  Nela estudamos o termo latino de "Vanitas" e un percorrido polas artes.

 • MiniQuest: San Pablo 2º Curso Educación Secundaria 29/10/2012

  MiniQuest: San Pablo

  MiniQuest ideada para alumnos e alumnas de 1º e 2º da ESO nas áreas de Relixión e Ciencias Sociais.
  Nela trabállase a figura de Pablo de Tarso: a súa biografía, as Cartas Paulinas,...

 • WebQuest: Santa María de Cambre 4º Curso Educación Secundaria 29/10/2012

  WebQuest: Santa María de Cambre

  Esta WebQuest está ideada para alumnas e alumnos de 4º da ESO e Bacharelato nas áreas de Relixión, Ciencias Sociais e Educación Plástica e Visual.
  Coa webquest intentamos respostar á pregunta: "Que papel xoga a igrexa de Santa María de Cambre na arte románica?".

 • A Biblia 5º Curso Educación Primaria 16/12/2010

  A Biblia

  Actividades en JClic sobre a Biblia.

 • O Nadal 5º Curso Educación Primaria 15/12/2010

  O Nadal

  Sitio web onde atopar información sobre a celebración do Nadal como un feito social e cultural. Contén información sobre esta celebración en Galicia e noutros lugares do mundo, e incluso información sobre outras celebracións que coinciden no tempo co Nadal pero que pertencen a outras culturas.

 • Jesús de Nazaret 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  Jesús de Nazaret

  Paquete de actividades onde se traballan os principais acontecementos da vida de Jesús de Nazaret.

 • La Cuaresma 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  La Cuaresma

  Proxecto de actividades de relixión católica sobre a coresma, perí­odo de 40 días que precede á festa de Pascua.