Repositorio de contenidos educativos

4º Curso Educación Secundaria 22/04/2013

Make your own hand

Visto: 6220 veces
0
Sin votos (todavía)
Su voto: Ninguno
(0 votos)
Make your own hand
4º Curso Educación Secundaria - Educación Plástica
Tipo de Recurso:Actividades Interactivas Plataforma:Multiplataforma Idioma:Inglés Licencia: Creative Commons BY-NC-SA Autor:Francisco Otero Janeiro

O obxectivo de este ODE é familiarizarse co vocabulario propio da materia de EPV tanto nas linguas oficiais como na lingua extranxeira(Inglés), producindo mensaxes orais e escritas. Trátase ademáis de que o alumnado acade un certo dominio e axilidade no manexo dos medios básicos de expresión da linguaxe tridimensional, coñecendo a técnica e o barro como material expresivo.