Repositorio de contenidos educativos

2º Curso Educación Secundaria 06/04/2017

Geometría de la ESO con Geogebra: Trigonometría II

Visto: 731 veces
0
Sin votos (todavía)
Su voto: Ninguno
(0 votos)
Geometría de la ESO con Geogebra: Trigonometría II
2º Curso Educación Secundaria - Array
Tipo de Recurso:Array Plataforma:Multiplataforma Idioma:Castellano Licencia: Creative Commons BY-SA Autor:Mª América Fernández Míguez

Unidade do proxecto "Xeometría da ESO con Geogebra" que ten o obxectivo traballar a medición de ángulos, radiáns, razóns trigonométricas dun ángulo calquera, Teorema do seno e do coseno, aplicación á resolución de triángulos...