• Moitas veces no meu traballo como asesora SIEGA – Abalar descubro certo “receo” entre os compañeiros á hora de decidir o destino que se lle debe dar ás TIC, en especial ao equipamento que se recibe nos centros.

  A ninguén se nos escapa que o equipamento que recibimos é máis custoso do que todos quixéramos, incluída a Administración, e a pesar dos esforzos que se fan nunca chegan na cantidade suficiente.

  > Ler máis
  2.58
  Average: 2.6 (16 votes)
  Your rating: Ninguno
  (16 votos)