Alimentación saudable

Bases para o tratamento da alimentación saudable na aula

Adquire hábitos saudables de alimentación!

Un traballo interdisciplinario sobre a alimentación saudable realizado no CEIP de Arzúa (A Coruña) (Programa "Distribución de froitas aos centros escolares")