Proxecta

Fasquía

Un proxecto fotográfico comunicativo e horizontal

A casa polo tellado

Participación do IES Plurilingüe Fontem Albei da Fonsagrada (Lugo) no Programa COMBAS