Hora de Ler

“Ler ciencia na biblioteca escolar”

Ler ciencia na Biblioteca escolar
Nova campaña de impulso e difusión das bibliotecas escolares

Recursos sobre bibliotecas escolares e fomento da lectura