Contidos educativos

Le chat charmant: pílulas de fonética francés – galego

A competencia comunicativa en primeiro e segundo da ESO

TUTOMATE: titoriais de Matemáticas para primeiro e segundo da ESO

Microunidades de GIMP

Actividades para introducirse no uso do programa de edición de imaxes GIMP

EF desde a pantalla

Complementación do traballo e aprendizaxe dos contidos prácticos da materia de EF co contido teórico a través do recurso dixital

Actividades de funcións de primeiro e terceiro da ESO con Geogebra

De lingua en lingua

Tratamento integrado das linguas e valores

Páxinas