Historia

Tendendo pontes

Un proxecto de innovación educativa,adaptable ao ensino mixto, entre educación superior e ensinanzas medias no ámbito da Xeografía e Historia

A educación en España. Unha mirada retrospectiva

A educación en España. Unha mirada retrospectiva
Percorrido pola historia da educación en España desde finais do Antigo Réxime ata hoxe.

Antonio Eiras Roel

Antonio Eiras
Mestre de historiadores e renovador do modernismo español