Pensamiento histórico y evaluación de competencias

Título: Pensamiento histórico y evaluación de competencias

Autor/a:  Jesús Domínguez Castillo

Editorial: Graó

Ano: 2015

Páxinas: 204

Contido:

O autor expón en que medida o coñecemento histórico pode contribuír a formar persoas competentes, capaces de aplicar este coñecemento a situacións e problemas da vida real. Unha proposta eminentemente práctica destinada a que o profesorado de Historia de secundaria poida ensinar e avaliar coñecementos do pasado xunto á reflexión sobre a súa natureza e utilidade. Para iso o autor atrévese a concretar con numerosos exemplos de actividades e preguntas como avaliar as competencias históricas que debería adquirir todo estudante ao finalizar a ESO.

 

Sección: