Inicio

A partir do 21 de marzo ata o 1 de abril de 2022 incluído, o persoal funcionario interino que dispón dunha conta de correo electrónico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade pode consultar e actualizar nesta páxina web os seus datos persoais relativos ao seu expediente administrativo (código de procedemento ED011A)

Para poder actualizar e/ou modificar o expediente persoal deberá proceder do seguinte xeito:

1. Acceder á páxina web www.edu.xunta.es/datospersoais

2. Identificarse mediante calquera dos mecanismos permitidos: correo de dominio edu.xunta.gal e contrasinal, Chave 365 ou certificado electrónico.

3. Premer na lapela As miñas instancias (parte esquerda do menú)

4. Seleccionar o tipo de instancia: Instancia de méritos marzo 2022 e premer no botón CREAR NOVA INSTANCIA

5. Unha vez creada a instancia deberá acceder ao menú existente no apartado Resumo de alegacións e formular as alegacións que considere oportunas utilizando o botón Facer alegacións. Neste paso deberá engadir na aplicación con cada alegación o documento xustificativo desta.

6. Logo de finalizar as alegacións, deberá pechar a solicitude e presentala electronicamente mediante a lapela Presentación en sede cuxa ligazón lle permitirá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia. Lembre que a solicitude só estará correctamente presentada cando se lle permita descargar o recibo xustificativo da presentación telemática.

ASÍ MESMO NA LAPELA DE TITULACIÓNS DEBE FACER CONSTAR A NOTA MEDIA DA TITULACIÓN ALEGADA PARA O INGRESO NO CORPO E XUNTAR A CERTIFICACION ACADÉMICA ACREDITATIVA.

No caso de figurar no seu expediente a dita titulación cómpre que unicamente modifiquen o rexistro xa existente engadindo o campo relativo á nota media alegada e xuntando a documentación xustificativa. Polo tanto non procede dar de alta a mesma titulación e para iso empreguen o botón modificar.

.

Teléfonos de información:

- Secundaria: 981-545406, 981-545255, 981-545409, 981-545494

- Primaria: 981-545495, 881-995887, 981-544487

Correos electrónicos:

- Secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.gal

- Primaria: persoal.primaria@edu.xunta.gal

 

 


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento