Escoller o tipo de uso para a conta

Debe escoller o tipo de conta:

  • Seleccione A WiFi do centro se vostede é estudante e lle concederon unha conta para acceder á wifi do centro. A súa conta será do tipo al123456 (al + número de 6 cifras).
  • Seleccione Outros fins se vostede ten dereito a unha conta de correo de Educación ou participa nalgún proceso que require unha conta de Educación para entrar nunha aplicación da Consellería.

 

Utilizo a miña conta para
A WiFi do centro
Outros fins