Inicio

Inicio


Benvidos a Ciclosprobas

Ciclosprobas é unha aplicación desenvolvida pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, para xestionar a inscrición ás probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional específica.

Dispón das seguintes opcións para crear unha solicitude para probas de acceso tanto para grao superior como para grao medio a través da aplicación:

  • Acceso con identificación: esta opción poderá empregarse cando a persoa solicitante dispoña de conta edu.xunta.gal, Chave365, conta xunta.gal, DNI electrónico ou certificado dixital.
  • Outros accesos: esta opción deberá empregarse cando a persoa solicitante non dispoña dos sistemas de autenticación indicados na opción anerior. Neste caso debe introducir o seu DNI/NIE (todo xunto coa letra en maiúscula) e un enderezo electrónico.

As ligazóns estarán activas durante os períodos establecidos para o proceso de presentación de solicitudes ás probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e grao superior.