Se non pode visualizar o mapa, prema aqui

Datos xeolocalización

Centro
Localización
Graos decimais WGS84 (GPS)

Estas coordenadas son referidas á zona 29

Definicións:

Datum: Un datum é un sistema de referencia que se toma para facer as medicións cartográficas; xeralmente consiste nunha descrición xeométrica da Terra (un elipsoide) e un ou máis puntos de referencia sobre a superficie terrestre. Normalmente identifícase simplemente por súas siglas.

Datum WGS84: Datum mundial de 1984. Este datum deseñouse para o sistema GPS, que precisaba un sistema de referencia válido para todo o planeta. Actualmente é o utilizado na maioría dos sistema de posicionamento electrónico e no software cartográfico (por exemplo o Google Earth e o Tomtom). A cartografía española en papel utilizaba ata datas recentes o datum ED50. Hai que ter en conta que en España un dato de posición referido ao datum WGS84 pode atoparse sobre o terreo ata a máis de 250 metros da mesma posición referida ao datum ED50. O datum WGS84 consiste no elipsoide chamado tamén WGS84 e múltiples puntos de referencia situados por todo o mundo.
 

O sistema de proxeción empregado pola aplicación é o UMT. Datum xeodésico: European 1950