[{"nome":"Bacharelato","codigo":"29","plan":"130","rexime":"3","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Modalidade"},{"nome":"Ciclos formativos","codigo":"20","plan":"130","rexime":"1","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Grao"},{"nome":"Conservación e Restauración de Bens Culturais","codigo":"79","plan":"120","rexime":"2","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Especialidade"},{"nome":"Currículos estranxeiros","codigo":"340","plan":"50","rexime":"1","pai":"0"},{"nome":"Cursos de especialización","codigo":"21","plan":"120","rexime":"1","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Grao"},{"nome":"Educacion Especial","codigo":"81","plan":"120","rexime":"1","pai":"0"},{"nome":"Educación infantil","codigo":"22","plan":"120","rexime":"1","pai":"0"},{"nome":"Educación primaria","codigo":"25","plan":"130","rexime":"1","pai":"0"},{"nome":"Educación secundaria obrigatoria","codigo":"24","plan":"130","rexime":"1","pai":"0"},{"nome":"Educación secundaria para persoas adultas","codigo":"39","plan":"130","rexime":"6","pai":"0"},{"nome":"Ensinanzas Profesionais de Artes plásticas e deseño","codigo":"8017","plan":"100","rexime":"2","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Grao"},{"nome":"Ensinanzas básicas iniciais","codigo":"38","plan":"130","rexime":"3","pai":"0"},{"nome":"Ensinanzas de danza","codigo":"8016","plan":"100","rexime":"2","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Modalidade"},{"nome":"Ensinanzas de idiomas","codigo":"7034","plan":"120","rexime":"2","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Idioma"},{"nome":"Ensinanzas de música","codigo":"8018","plan":"120","rexime":"2","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Grao"},{"nome":"Ensinanzas non regradas","codigo":"99","plan":"120","rexime":"3","pai":"0"},{"nome":"Ensinanzas non regradas de danza","codigo":"361","plan":"50","rexime":"2","pai":"0"},{"nome":"Ensinanzas non regradas de música","codigo":"360","plan":"50","rexime":"2","pai":"0"},{"nome":"Ensinanzas superiores de arte dramática","codigo":"41820","plan":"120","rexime":"2","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Especialidade"},{"nome":"Ensinanzas superiores de deseño","codigo":"218","plan":"120","rexime":"2","pai":"0"},{"nome":"Ensinanzas superiores de música","codigo":"259","plan":"120","rexime":"2","pai":"0"},{"nome":"Ensinanzas técnico deportivas","codigo":"30300","plan":"120","rexime":"2","pai":"0","etiquetaSubespecialidade":"Grao"},{"nome":"Programas formativos","codigo":"138","plan":"130","rexime":"1","pai":"0"}]