[{"codigo":6,"descripcion":"Proba libre","dtTotal":0,"rownum":0},{"codigo":3,"descripcion":"Réxime de adultos","dtTotal":0,"rownum":0},{"codigo":4,"descripcion":"Réxime de adultos por módulos","dtTotal":0,"rownum":0},{"codigo":2,"descripcion":"Réxime especial","dtTotal":0,"rownum":0},{"codigo":7,"descripcion":"Réxime integrado","dtTotal":0,"rownum":0},{"codigo":1,"descripcion":"Réxime xeral-ordinario","dtTotal":0,"rownum":0}]