Curso académico: 2021/2022
Centro: 27020549 - ESMU Municipal de Ribas de Sil

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte -
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Non se atoparon elementos.

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal -
Abalar -
Plurilingüismo -
Seccións bilingües -