Curso académico: 2021/2022
Centro: 27016455 - IES Sanxillao
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Artes Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Servizos en restauración Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de cociña Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Gastronomía e nutrición FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Procesos de elaboración culinaria FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Procesos de preelaboración e conservación en cociña FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Recursos humanos e dirección de equipos en restauración FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión administrativa e comercial en restauración FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Gastronomía e nutrición Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Gastronomía e nutrición FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Procesos de servizos en restaurante Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Recursos humanos e dirección de equipos en restauración FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Xestión administrativa e comercial en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Xestión administrativa e comercial en restauración FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Alemán Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Alemán FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Francés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Francés FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Italiano Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Italiano FP Dual
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Portugués Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Portugués FP Dual
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Servizos en restauración Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de cociña Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración Presencial