Curso académico: 2022/2023
Centro: 27006531 - IES Lucus Augusti
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMCE Réxime de adultos Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime de adultos Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Xeral Presencial
Plan LOMLOE Réxime de adultos Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime de adultos Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Operacións de laboratorio Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Análises químicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios microbiolóxicos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Mostraxe e preparación da mostra Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Operacións de laboratorio Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade Proba libre