Curso académico: 2022/2023
Centro: 27005056 - CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación infantil

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial

Educación primaria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial