Curso académico: 2021/2022
Centro: 15032893 - CPR Chíos Formación
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) Presencial Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Presencial Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web Presencial Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Educación infantil Presencial Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Integración sociaL Presencial Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Márketing e publicidade Presencial Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Promoción de igualdade de xénero Presencial Non
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Presencial Non
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións web Presencial Non
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Integración sociaL Presencial Non