Curso académico: 2021/2022
Centro: 15027711 - IES Leliadoura
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración e finanzas Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Xestión administrativa Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración e finanzas Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Informática e comunicacións Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Servizos administrativos Presencial

Educación Especial

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educacion Especial Presencial