Curso académico: 2022/2023
Centro: 15027691 - IES de Porto do Son
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Condución de actividades físico-deportivas no medio natural Presencial
Plan LOXSE Proba libre Ciclo Medio - Condución de actividades físico-deportivas no medio natural Proba libre
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Guía no medio natural e de tempo de lecer Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Guía no medio natural e de tempo de lecer Proba libre

Educación Especial

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educacion Especial Presencial