Curso académico: 2022/2023
Centro: 15026698 - IES Espiñeira
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Instalacións de telecomunicacións Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración e finanzas Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Instalacións de telecomunicacións Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Xestión administrativa Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración e finanzas Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Informática e comunicacións Presencial