Curso académico: 2021/2022
Centro: 15025682 - CIFP Fraga do Eume
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Servizos en restauración Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de cociña Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Ofertas gastronómicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Preelaboración e conservación de alimentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Procesos básicos de pastelaría e repostaría Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Produtos culinarios Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Sobremesas en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Técnicas culinarias Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Inglés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Operacións básicas en restaurante Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en bar e cafetaría Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en restaurante e eventos especiais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Técnicas de comunicación en restauración Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Servizos en restauración Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de cociña Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración Presencial