Curso académico: 2022/2023
Centro: 15022498 - CPR Obradoiro
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación infantil

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial Non
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial Non

Educación primaria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial Non
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial Non

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial Non
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial Non

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial Non
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial Non
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial Non
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial Non