Curso académico: 2022/2023
Centro: 15015755 - IES Plurilingüe Rosalía de Castro
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMCE Réxime de adultos Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime de adultos Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial
Plan LOMLOE Réxime de adultos Ciencias e tecnoloxía Presencial
Plan LOMLOE Réxime de adultos Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Animación sociocultural e turística Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Ensinanza e animación sociodeportiva Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Animación sociocultural e turística Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Ensinanza e animación sociodeportiva Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas Proba libre

Educación secundaria para persoas adultas

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime de adultos Educación secundaria para persoas adultas Presencial
Plan LOMCE Proba libre Educación secundaria para persoas adultas Proba libre