Curso académico: 2021/2022
Centro: 15005385 - CEE María Mariño
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación Especial

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educacion Especial Presencial

Programas formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Reprografía - - - Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Servizos de restauración - - - Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Xardinaría e viveirismo - - - Presencial