Curso académico: 2022/2023
Centro: 15004782 - CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación infantil

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial Si
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial Si

Educación primaria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial Si
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial Si

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial Si
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial Si

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial Non
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial Non
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Ciencias e tecnoloxía Presencial Non
Plan LOMLOE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial Non

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa Presencial Si
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Educación infantil Presencial Si
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Servizos administrativos Presencial Si

Educación Especial

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educacion Especial Presencial Si