Curso académico: 2021/2022
Centro: 15004231 - CPR Plurilingüe Karbo
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación infantil

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil Presencial Si

Educación primaria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación primaria Presencial Si

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia Concerto
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa Presencial Si
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración de sistemas informáticos en rede Presencial Non
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Presencial Non