Curso académico: 2021/2022
Centro: 27016200 - IES Poeta Díaz Castro

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Julio José González Iglesias
Vicedirector/a Fernando Ulla Lorenzo
Secretario/a Francisco José Loureiro González
Xefe/a de estudos Teresa Susana Vázquez Regueiro