Curso académico: 2021/2022
Centro: 15026753 - IES A Pontepedriña

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Francisco Javier Dapena Castro
Vicedirector/a María Jesús Vázquez Pérez
Secretario/a Rosa Aldrey Villar
Xefe/a de estudos nocturno Xoán Soto Mariño
Xefe/a de estudos Xosé Neiro Ramos