Curso académico: 2022/2023
Centro: 15026546 - EOI de Ferrol

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Kerry Ann Mc Kevitt null
Vicedirector/a Lidia González Vergara
Secretario/a Marta Ferreiro Veiga
Xefe/a de estudos Alejandra Gómez Cobo