Curso académico: 2021/2022
Centro: 15013977 - CEIP Santa Irene

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Lourdes San José Manso
Secretario/a Juan Alberto Lago Pazos
Xefe/a de estudos Patricia María Lema Paz