Skip to Content

Actividade EdiLIm de exemplo

Actividade interactiva sobre a auga na Terra, a Hidrosfera

Actividade interactiva sobre a Hidrosfera baixo licenza Creative Commons.

Para a súa realización empreguei EdiLIM, unha ferramenta sinxela, intuitiva e gratuita baixo licenza Creative Commons, de Fran Macías.

A web oficial do proxecto EdiLIM é http://www.educalim.com/edilim.htm

 

Obxectivos:

 • Comprender por que hai auga líquida na Terra e non a hai noutros planetas do Sistema Solar
 • Identificar diferentes estados da auga
 • Identificar as principais propiedades da auga
 • Identificar comprender o proceso de evaporación

Estratexias:

 • As actividades interactivas están pensadas como reforzo dos coñecementos adquiridos, a actividade colgaráse na web do centro para que os alumnos poidan aceder a ela e consultala en calquera sitio (colexio ou casa...)
 • A actividade complemétase co experimento "Columnas de sal" incluído nun vídeo do libro lim e obtido de http://www.youtube.com/social/blog/fq-experimentos
 • Este experimento realizarase:
  • primeiro na aula, onde se anotarán as condiciones nas que se realiza (cantidade de agua, temperatura ambiente, forma do recipiente, etc.)
  • cada alumno a realizará tamén na súa casa, anotando as condicións para un estudo comparativo posterior.
  • Deberá ir facendo fotos do progreso do seu experimento
 • Pasadas cinco semanas contrastaremos na clase os diferentes avances de cristalización do sal de cada caso, e por grupos os alumnos deben extraer as súas conclusións e publicalas na web do centro.

Descarga do editable
Pode descargarse para a súa edición en https://www.edu.xunta.gal/centros/zonabetanzosd6/aulavirtual/file.php/2/libros%20LIM/planeta%20auga/planeta-auga.zip

Embeber no teu blog
Se o desexas tamén podes amosalo no teu blog copiando e pegando o seguinte código:

<object type="application/x-shockwave-flash" id="objlim" data="http://dl.dropbox.com/u/58284610/lim.swf?libro=planeta-auga.lim" width="600" height="500" align="top" >
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="movie" value="https://www.edu.xunta.gal/centros/zonabetanzosd6/aulavirtual/file.php/2/libros LIM/planeta auga/lim.swf?libro=planeta-auga.lim"/>
<param name="quality" value="high" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="FlashVars" value="libro=planeta-auga.lim"/>
</object>page | by Dr. Radut