Skip to Content

Sobre a repetición que aparece ao principio de calquera páxina que se crea

A miña pergunta é se hai posibilidade de que cando se envia un novo page book ou story se pode eliminar o título ou se hai algunha forma que ao principio non apareza o nome do menú ao que pertence a story Explícome cun exemplo: Fixen a presentación do clube de leitura que é un story que vai inserido dentro do submenú "presentación" que á sua vez está no menú (categoría) "club de lectura". O que aparece é: Inicio Presentación LecTour@s Presentación ( e despois o texto propio da presentación) A palabra lectouros é o título do story que me gustaría poder eliminar. E tamén quería saber se se poden eliminar polo menos unha das dúas veces que aparece a palabra "Presentación". Por último, poido quitar a palabra "inicio" Todas estas cousas aparecen por defecto. moitas grazas

Repetición de menús.

É unha cuestión do tema elexido. Outras plantillas ou temas teñen outro comportamento.

Aparentemente non ten moito sentido, pero cando hai varios contidos nun determinado menú ou categoría si que axuda a saber en que lugar do espazo web nos atopamos. Na cebeceira semella (e aparece)  repetido.

Grazasforum | by Dr. Radut