Historia

Historia

As historias son artigos na súa forma máis sinxela: teñen un título, un resumo, e un corpo principal, pero outros módulos pódenas extender. O resumo é parte do corpo, tamén. As historias pódense usar como un blog persoal, ou para noticias.

A creación de contidos tipo 'Historia' non difiere para nada do visto na sección anterior para o tipo 'Páxina'. A única diferencia é a extensión de cada unha delas.

Polo tanto, o visto anteriormente para as 'Páxinas' pode aplicarse exactamente igual ás 'Historias'.

Historias

Última modificación: Martes, 7 de Febreiro do 2017, 11:21