Imprimir este capítuloImprimir este capítulo

Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

2 Crear e configurar o rol "autor de blog"

A colaboración e entendemento entre o administrador e os autores de blog é imprescindible para o funcionamento dos blogs en Drupal.

Na configuración inicial da Web Dinámica dos centros incorpóranse dous roles cunha asignación de permisos diferente: administrador e profesorado.

Dependendo do uso que os profesores e profesoras do centro fagan da web mediante o rol “profesorado”, poderá ser recomendable ou non crear un rol diferente para a publicación nos blogs que se creen no centro. Esta decisión corresponde ao administrador do sitio web do centro.

Na exposición que segue, optouse pola creación dun novo rol denominado “autor de blog”. (Outra opción podería ser modificar o rol profesorado cos permisos que se expoñen de seguido).

Estes permisos son orientativos, podéndose restrinxir ou ampliar.

permisos do rol autor do blog