Imprimir este capítuloImprimir este capítulo

Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

1 Activación e configuración dos módulos necesarios

Activación dos módulos necesarios.

Módulos grupo Núcleo-opcional

Módulo Notify

Módulos grupo Outro

Módulos grupo ´Taxonomía

Módulos grupo Themekey

Módulos grupo Vistas

Configuración dos módulos

Os seguintes módulos requiren unha pequena configuración despois de activalos:

Configuración de Articles

Este módulo crea unha entrada no menú navegación chamada "Articles" e un bloque chamado "Latest Articles": 

Páxina Articles

Configuración Bloque Articles

Configuración de Tagadelic

Configuración de Axustes do rexistro de acceso

Configuración Bloque Contido popular

Entradas recentes