Imprimir libroImprimir libro

Crear e Administrar os blogs en Drupal 6

Administrar os blogs en Drupal 6

Indicacións xerais para os administradores da web acerca dos blogs e a configuración precisa para que sexan funcionais

Licencia Creative Commons
"Administrar os blogs en Drupal 6" por websdinamicas se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España.
Basada en una obra en www.edu.xunta.es.

Sitio: Aula Aberta Webs Dinámicas
Curso: Drupal 6 - Documentación para o administrador
Libro: Crear e Administrar os blogs en Drupal 6
Impreso por: Usuario convidado
Data: Xoves, 14 de Novembro do 2019, 19:04

Táboa de contidos

1 Activación e configuración dos módulos necesarios

Activación dos módulos necesarios.

Módulos grupo Núcleo-opcional

Módulo Notify

Módulos grupo Outro

Módulos grupo ´Taxonomía

Módulos grupo Themekey

Módulos grupo Vistas

Configuración dos módulos

Os seguintes módulos requiren unha pequena configuración despois de activalos:

Configuración de Articles

Este módulo crea unha entrada no menú navegación chamada "Articles" e un bloque chamado "Latest Articles": 

Páxina Articles

Configuración Bloque Articles

Configuración de Tagadelic

Configuración de Axustes do rexistro de acceso

Configuración Bloque Contido popular

Entradas recentes

2 Crear e configurar o rol "autor de blog"

A colaboración e entendemento entre o administrador e os autores de blog é imprescindible para o funcionamento dos blogs en Drupal.

Na configuración inicial da Web Dinámica dos centros incorpóranse dous roles cunha asignación de permisos diferente: administrador e profesorado.

Dependendo do uso que os profesores e profesoras do centro fagan da web mediante o rol “profesorado”, poderá ser recomendable ou non crear un rol diferente para a publicación nos blogs que se creen no centro. Esta decisión corresponde ao administrador do sitio web do centro.

Na exposición que segue, optouse pola creación dun novo rol denominado “autor de blog”. (Outra opción podería ser modificar o rol profesorado cos permisos que se expoñen de seguido).

Estes permisos son orientativos, podéndose restrinxir ou ampliar.

permisos do rol autor do blog

 

3 Crear e configurar as taxonomías para os Blogs

Crear as Taxonomías para os Blogs

Na ruta Administrar » Administración do contido » Taxonomía , na pestana "Engadir vocabulario"

Taxonomía Etiquetas dos blogs

Taxonomía Blogs do centro

Termos en Blogs do centro

Permisos por taxonomía para o rol "autor de blog"

En canto aos permisos por taxonomías e salvo que o administrador estime outra cousa ou o centro teña rutinas de traballo diferentes, os autores de blog só deben ter permisos de visualización das categorías xerais do centro, como Secretaría, O Centro, Biblioteca etc.

Si que precisan ter permisos para crear na categoría específica "etiquetas dos blogs" e "Blogs do centro".

Pasos a seguir:

Borrar permisos para crear en Departamentos

Engadir permisos para novas taxonomías Taxonomy access permissions para o rol autor de blog

Unha vez creada a taxonomía "Etiquetas dos blogs" pódese configurar o módulo Tag Tool na ruta Administrar » Configuración do sitio » Tag Tool premendo sobre "Setting for". Este módulo permite ao administrador xestionar o modo en que se presentarán etiquetas suxeridas aos autores de blog en cada entrada ou artigo que creen, así como a posibilidade de crear tags pre-definidos ("Custom tags") polo administrador ou escoller se os tags que se suxerirán ao usuario son os empregados recentemente ("Last added tags") ou todos ("All tags"). En calquera caso o autor do blog sempre poderá crear os seus propios tags independentemente das etiquetas suxeridas.

Configuración de Tag tool

Facer visible o bloque "Blogs do centro" no tema (plantilla) por defecto

4 URLs limpas e amigables

Por que utilizar URL limpas e amigables?

Consellos sobre a elección dos alias de URL

  1. Brevidade (para aumentar a facilidade de uso),

  2. Empregar guións en lugar de guións baixos (para que teña posibilidades de clasificación o máis altas posibles nos motores de procura),

  3. Empregar letras minúsculas en lugar de maiúsculas (para evitar situacións de conflitos entre repeticións de maiúsculas e minúsculas)

  4. Empregar alias de url sinxelas de lembrar e entender para o usuario da web.

Módulo Path: URLs amigables en Webs Dinámicas (alias de URL)

As URL amigables ou alias de URL consíguense en Drupal empregando o módulo Path, incluído no grupo Núcleo-opcional de Drupal.

Como administrador:

  1. Comprobar se o módulo está activo na ruta Administrar » Construción do sitio » Módulos e se é necesario activalo (non precisa de configuración).modulo path
  2. No capítulo 2 xa se configuraron os permisos para o rol "autor de blog". Dado  que este rol foi creado como un duplicado do rol profesorado, xa ten activado o permiso de "crear alias de URL" no módulo Path. Deste xeito, poderán crear os alias dos contidos que publiquen ao mesmo tempo que os crean.

Creación de alias amigables para os blogs

Os alias dos contidos (nodos) serán creados polos usuarios a medida que os publiquen, pero hai unha serie de alias que deben ser dados de alta polo administrador. Estes alias están vinculados non a un único contido senón a todos os contidos dun blog (lembrar que no noso caso, un blog é un termo da taxonomía "Blogs do centro").

Establecerase unha URL personalizada para cada blog xerado do tipo: http://www.edu.xunta.gal/centros/nome-do-centro/nome-do-blog

Engadir alias de URLPara saber cal é o número do termo poñemos o cursor enriba do termo (na lista de termos da taxonomía). Na parte inferior da nosa pantalla amosarase a ruta como se pode apreciar na seguinte imaxe:

ID dun termo

Creación de alias de URL para un contido (nodo)

  1. Na creación/modificación dun contido, na opción Axustes de ruta URL escribir o enderezo desexado como URL do contido (ver imaxe).  alias url
  2. Finalmente premer sobre "Gardar" para publicar o contido.5 Personalización do tema (plantilla) para cada blog

Seleccionar os temas ou plantillas que se empregarán en cada un dos blogs. Ditos temas deberán ser activados previamente polo administrador do sitio na ruta Administrar » Construcion do sitio » Temas. É importante destacar que cada blog debe ter o seu propio tema, diferente ao predefinido por defecto para o sitio, xa que a configuración de bloques é específica de cada plantilla. Polo tanto, para personalizar a configuración específica de cada blog será preciso empregar un tema diferente.

Crear regra ThemeKey

Na imaxe vese un exemplo usando o tema Fields 2009:

Configuración de bloques para o tema Fields 2009

O resultado final sería no noso exemplo o seguinte:

Exemplo dun blog

6 Creación dun contido de tipo páxina para o blog. Etiquetado do contido

Iniciar sesión cun usuario pertencente ao rol "autor de blog". Neste exemplo crearanse dúas entradas no blog de infantil.

crear contido paxina no blog

tags in etiquetas dos blogs

7 Creación dun contido do tipo "Artigo de blogue" para o blog. Etiquetado do contido

Nos pasos 1 a 5 anteriores explicouse como configurar Drupal para definir blogs directamente no sitio web do centro educativo.

No paso 6 detallouse o proceso para engadir entradas nos blogs creados mediante contidos de tipo páxina co seu correspondente etiquetado.

Neste apartado analizarase o tipo de contido "Artigo do blogue" e a diferenza que supón crear entradas no blog mediante contidos de tipo "Artigo do blogue" ou de tipo "Páxina", se ben xa podemos anticipar que son moi similares.

Con un usuario pertencente ao rol "autor de blog", crear un contido de tipo "Artigo do blogue":

Observar que aparentemente todas as opcións son idénticas ás explicadas para o tipo de contido páxina, tal e como se pode apreciar na imaxe seguinte:

crear contido artigo do blogue no blog

ENTÓN... CAL E DIFERENZA?

Debemos ter en conta as seguintes cuestións:

publicacion dun artigo de blogue

blogue de blogueiro

Así pois, a diferenza entre publicar contidos de tipo "Páxina" e contidos de tipo "Artigo de blogue" é que no segundo caso crearase automaticamente un enlace que levará ao blog persoal do usuario, onde se poderán consultar todas as entradas publicadas por dito usuario.

NOTA: Mediante o módulo Themekey é posible asignar un tema ou plantilla diferente para amosar as entradas do blog persoal de cada usuario. A regra a utilizar neste caso sería drupal:path = blog/número-identificador-do-usuario

8 Refinando o blog mediante vistas (views)

Nos capítulos anteriores cos módulos Article, Tracker e Statistics creáronse de xeito automático bloques para amosar os artigos máis populares de todo o sitio web ou os últimos artigos dun ou de varios vocabularios.

Pódese facer o mesmo de xeito específico para cada blog. Adicionalmente, tamén se pode crear un histórico dos artigos publicados.

Todas estas cuestións pódense realizar mediante o emprego de vistas (módulo Views).

Un posible aspecto despois de crear as vistas sería o da seguinte imaxe:

Resultado blog con vistas

8.1 Creación dun histórico de entradas para o blog

Histórico de entradas para o blog de infantil

Clonación desde a vista base "archive"

Activar a vista Archive

Clonar vista Archive

Cambiar nome e descrición da vista archive

Editar Defaults da vista de archive

Modificación Estilo:Lista

Escoller Grupos Taxonomía

Seleccionar Taxonomia:Termo

Crear Operador igual a Blog de infantil

Modificar Vista achive: Page

Modificar Vista achive: Block

Modificar Nodo:Created year-month en archive:Block

Modificar Nodo:Created year-month en archive:Block

Modificar Tiitulo:Monthly archive en vista archive:Block

Desactivar a Vista Archive

Bloque View:Arquivo do blog de infantilNota: Para calquera outro blog do centro simplemente habería que clonar a vista que se acaba de crear substituíndo os valores especificados en cor azul polos correspondentes.

8.2 Creación da vista Artigos máis visitados (populares) específica para cada blog

Neste apartado só se amosarán as capturas de pantalla específicas para esta vista.

Clonación  desde a vista base "popular"

Lapelas da vista popular

 Engadir novo filtro  Escoller Taxonomía:Termo
 Engadir filtro Taxonomía: Termo

Eliminar campos

Eliminar etiqueta do campo Nodo: Título

Engadir nodo Estadísticas do nodo: Número de vistas
modificar etiqueta do campo Estadísticas do nodo:Número de vistas

Criterio de ordenación

Axustes de páxina: Menú

Axustes de páxina

Campos en popular (page)

Criterio de ordenación e Filtros de popular (page)

Quedando os resultados así:

Configuración today (page)

Prefixo e Sufixo do campo Estadísticas do nodo

Configuración popular (block)

Configuración today (block)

Configuración dos bloques Views Popular

Nota: Para calquera outro blog do centro simplemente habería que clonar a vista que se acaba de crear substituíndo os valores especificados en cor azul polos correspondentes.

8.3 Creación da vista de "Últimos artigos" (entradas recentes) específica para cada blog

Neste apartado só se amosarán as capturas de pantalla específicas para esta vista.

Clonación  desde a vista base "tracker"

Configuración da vista tracker (Defaults)

Configuración da vista tracker (Page)

Engadir visualización block en tracker

Configuración da vista tracker (Block)

Bloque View:Últimos artigos do blog de infantil

Nota: Para calquera outro blog do centro simplemente habería que clonar a vista que se acaba de crear substituíndo os valores especificados en cor azul polos correspondentes.

8.4 Importar as vistas

As tres vistas usadas anteriormente para o blog de infantil podénse importar cos códigos que se xuntan.

Será necesario un proceso de personalización: as partes do código que se refiren ao nome do blog (a documentación fíxose co blog de infantil) teríanse que cambiar polo nome que se desexe para o blog.

Pasos a seguir:

Importar vista