Esquema de tema

 • Xeral

  COPPERMINE usuarios: Galería

  Esta documentación está elaborado para a versión 1.4.18 de Coppermine. A versión actual instalada é a 1.4.27 pero a documentación é igualmente válida.
 • Coppermine v1.4.27 - Galería de imaxes

  Coppermine é unha aplicación web que nos vai a permitir xestionar de formlogoa sinxela unha galería de imaxes e vídeos para o noso centro. Entre as características máis salientables desta ferramenta podemos sinalar as seguintes:

   • Para facilitar unha xestión ordenada, as imaxes poden agruparse en albumes. Á súa vez, os albumes poden agruparse entre si mediante categorías.
   • O acceso aos albumes pode ser restrinxido ou non, dependendo da definición do album como público ou privado.
   • Permite levar un rexistro das visualizacións de cada imaxe así como realizar valoracións (votacións) de cada unha delas.
   • Permite definir unha colección de imaxes favoritas para cada usuario.