Acceso á aula virtual

Para os centros que están a participar no proxecto Webs dinámicas poderase atopar un enlace que nos leva á aplicación da Aula Virtual (Moodle) desde a portada do seu espazo web.

Por defecto aparece un enlace na parte superior da web do centro que indica "Aula virtual". Premendo sobre este enlace accederemos a esta apliación.

Accso á Auila Virtual desde a web do centro

En caso de que dito enlace non se atope visible, podemos acceder directamente á Aula virtual introducindo na barra de enderezos do navegador o enderezo, de forma similar aos seguintes exemplos:

(Onde di "enderezodocentro" haberá que indicar a cadea específica para cada centro).

Obsérvese que nas instalacións antigas o enderezo remataba en "moodle". Nas actuais instalacións cambiose o nome da aplicación polo do servizo ofrecido, rematando agora en "aulavirtual".

De calquera destas formas de acceso deberemos chegar á aplicación da Aula Virtual.

Aula Virtual (Moodle)

Última modificación: Mércores, 23 de Decembro de 2015, 11:06