Neste curso agrupamos a documentación sobre Moodle versión 2.6 relativa ás labouras de administración que desde o centro se levan a cabo sobre a aula virtual. Así trátanse aspectos como a personalización do aspecto da aula virtual, a xestión de usuarios e permisos, a matriculación de usuarios nos cursos, etc.