Skip to Content

bloque-estilos

Izbor profila
Kmetje
Študenti
Podjetniki
Učitelj
Vse vsebine
Službe
Usposabljanje
Tehnologije

Vodja grozda zelenih sten

Vodja grozda zelenih sten

Expert on green walls advisory, construction and configuration from technical and horticultural aspects, managing and maintaining of green walls.
Examples:
Managing green walls in business buildings, hotels, institutions
Related to the Skill:

Related technologies

Zelene vertikalne stene

Sistemi vertikalnih sten za rast rastlin v mestnem okolju


by Dr. Radut